Hjem / faq

Kan jeg ta ut batteriet fra røyksensoren for å stoppe alarmen hurtigere?

Ja, men vent da med å sette batteriet tilbake til all røyken er luftet ut. Vær nøye med å sette batteriet inn igjen riktig vei.

Hvordan kan jeg vite at systemet virker?

Du kan teste systemet ved å lage røyk oppunder røykvarsleren til alarmen går. Kontroller da at samtlige elektroniske brytere kopler fra når alarmen går.

Hvordan får jeg strømmen tilbake etter at alarmen er avstilt?

På kjøkkenet; Da trykker du en gang på den lille knappen på den elektroniske bryteren for kaffetrakter (markert med rød pil), og strømmen kommer tilbake på samtlige brytere. Denne knappen kan du og bruke til å slå strømmen av på samtlige brytere. OBS: Knappen må ikke holdes inne, kun et kort trykk.

Vaskerom, stue og ladepakke: Her må du trykke på knappen på hver av de elektroniske bryterne.

Røykvarsleren gir «falsk alarm». Hva er galt?

Mye matos eller støv kan føre til alarm. Sørg for bedre ventilasjon, flytt eventuelt røykvarsleren lenger vekk fra koketoppen. Det kan også være lurt å støvsuge røykvarsleren en gang i året.

Kan jeg bestille flere elektroniske brytere til mitt system?

Nei, men du kan sende hele systemet tilbake til oss, så kan vi programmere tillegg etter ønske. Kontakt oss for pris på dette.

Røykvarsleren gir fra seg et kort pip med jevne mellomrom.

Dette er varsel om lavt batterinivå. Bytt batteri, og husk å vente ca. ett minutt fra du fjerner batteriet til du setter inn det nye.

Kan jeg bruke testknappen på røykvarsleren for å teste systemet?

Nei, testknappen brukes til programmering, og feil bruk av denne kan medføre sletting av program.

Kan jeg bruke en av de elektroniske bryterne i vaskerommet på kjøkkenet?

Nei, bryterne er programmert til å fungere sammen med tilhørende røykvarsler. Hvis du er i tvil, se på ID nummeret og sammenhold med nummeret på røykvarsleren.

Jeg har ikke separat steikeovn, kan jeg bruke denne bryteren til noe annet?

Ja, du kan bruke den til hva som helst på kjøkkenet, for eksempel mikrobølgeovn eller oppvaskmaskin.