Hjem / Aktuelt / Større brannfare ved økt strømbruk om natten.
Større brannfare ved økt strømbruk om natten.

Større brannfare ved økt strømbruk om natten.

Samtlige husstander i Norge får nå nye strømmålere, som blant annet vil medføre såkalt køprising på strøm. Kort fortalt betyr det variable strømpriser over døgnet i den hensikt å fordele belastningen, og dermed redusere behovet for kostbar forsterkning av distribusjonsnettet. Myndighetene ser at dette vil kunne øke brannfaren grunnet økt bruk av strømkrevende apparater om natten når folk sover. (vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin osv). DSB og NEK utarbeider i denne forbindelse en ny delnorm innen brannforebygging for å redusere denne faren.

Innovativ brannforbygging: Praesidio Totalis AS har på bakgrunn av dette startet utvikling av et nytt revolusjonerende brannforebyggende system “homeGuard SafeAct", basert på fast installasjon og integrert i eksisterende standard koplingsbokser. Systemet har status "Patent Pending", så vi kan av den grunn ikke gå ut med flere detaljer på nåværende tidspunkt.

Interessant for din bedrift?

Interesserte bedrifter eller organisasjoner som ønsker mer informasjon om løsningen bes ta kontakt for videre dialog.

Mail: post@homeguard.no

Praesidio Totalis AS, Hagellia 6, 5914 Isdalstø